Permis de casatorie online dating free bisexual web site

Posted by / 17-Aug-2017 20:28

Dacă actul de identitate de uz intern este nevalabil sau lipseşte, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate.În cazul minorilor şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea paşaportului acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezentei obligatorie a persoanei reprezentate.

Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre absenţa domiciliului părinţilor pe teritoriul Republicii Moldova depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

Modele: Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare albastră (seria A şi seria B) În circulaţie cu începere de la , concomitent cu tipul existent de paşaport non-biometric, la solicitare Începînd cu data de , în exclusivitate Depunerea cererii Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personal de solicitant, în scris, la orice subdiviziune a ÎS „CRIS „Registru”, indiferent de locul înregistrării la domiciliu sau la reşedinţă a solicitantului, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot obţine două paşapoarte valabile ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu condiţia ca datele titularului din acestea vor fi identice.

Cetăţenii Republicii Moldova care au domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova depun cererea privind autorizarea emigrării la subdiviziunile ÎS „CRIS „Registru” în raza de competenţă teritorială a căreia solicitantul are înregistrare la domiciliu şi/sau la reşedinţă, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.

În cazul cînd solicitantul nu deţine paşaport sau solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport, se depune cererea pentru eliberarea acestuia, concomitent cu cererea privind autorizarea emigrării.

permis de casatorie online dating-29permis de casatorie online dating-24permis de casatorie online dating-32

One thought on “permis de casatorie online dating”